แบล็ค เมาท์เทน - ผังแปลนพื้นที่

BLACK MOUNTAIN EXCLUSIVE - PLOTS LAY OUT-initial.jpg